top of page

MITÄ LOGOTERAPIA ON?

Löydät alta linkkejä teksteihini, joissa kuvailen sekä logoterapian taustalla olevaa Viktor Franklin luomaa filosofista teoriaa, logoteoriaa, että siihen perustuvaa  auttavan ihmistyön toimintatapaa, logoterapiaa.

Lyhyt kuvaus Viktor Franklin toiminnasta psykiatrina ja psykoterapeuttina sekä hänen huolestumisestaan siitä, että suuri osa ihmisistä ei saanut asianmukaista apua ongelmiinsa.

Artikkelissa kerrotaan, mikä on logoterapian ydin ja  mikä tekee siitä erityisen, ts. missä kaikessa logoterapeuttinen lähestymistapa ihmiseen ja hänen auttamiseensa on täysin ainutlaatuinen. 

Kaikki logoterapiassa käsiteltävät perustavat kysymykset ovat luonteeltaan filosofisia. Myös niiden käsittelytavan, eettiseen kohtaamiseen perustuvan dialogin, juuret ovat filosofiassa.

Logoterapeutin on tarkoitus tehdä kaikkensa, jotta ihminen kykenisi jälleen kokemaan itsensä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi sekä elämänsä  ongelmistakin huolimatta tarkoitukselliseksi.

Artikkelissa kuvaillaan, kuinka logoterapeuttiselle avulle on ominaista, että sen vaikutukset muuttavat ihmisen elämää paremmaksi sekä lyhyellä tähtäimellä että kestävällä tavalla.

Artikkelissa kerrotaan logoterapian historiallisista sovellusalueista ja todetaan, että juuri logoterapia on alun perinkin erikoistunut ahdistuksen, masennuksen ja jopa itsetuhoisuuden hoitoon.

Diplomilogoterapeutti VFI® tai kansainvälisesti akkreditoitu logoterapeutti on menestyksellisesti suorittanut Suomen Viktor Frankl Instituutin kolmivaiheisen koulutuksen.

Kirjoittamiani tai toimittamiani kirjoja, joiden sisällön keskiössä ovat arvot ja tarkoitukset. Lisäksi linkkejä blogiini sekä sivustoihin, joilla on julkaistuja artikkelejani sekä esitelmiäni.

bottom of page